Menu

"Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" Zapytania ofertowe Rekrutacja do projektu Harmonogram zajęć Prezentacja multimedialna Galeria zdjęć - rok 2016/2017 Galeria zdjęć - rok 2017/2018

Projekty unijne

"Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia"

 

Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 ( Europejski Fundusz Społeczny).

Projekt realizowany w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Nazwa projektu: „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia „

Nazwa beneficjenta : Gmina Suszec – Szkoła Podstawowa w Suszcu

Okres realizacji projektu : 01.08.2016 – 31.12. 2017

Charakterystyka projektu:   Działania zaplanowane w projekcie zostały ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Suszcu w powiązaniu z podniesieniem efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej przez szkołę. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie realizacji projektu, tj. od VIII 2016 do XII 2017 poprzez realizację zadań związanych z organizacją różnych form dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz porozumiewanie się w językach obcych. Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia specjalistyczne dla uczniów/c o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Koszt całkowity projektu : 247. 948,75 zł

Kwota dofinansowania: 223.153,87 zł

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu
    ul. Szkolna 130
    43 - 267 Suszec

    DYREKTOR SZKOŁY: ANETA HANAK

    W-CE DYREKTOR: RENATA ZAJĄC

  • 32 2124219

Galeria zdjęć