Menu

Historia szkoły Patron szkoły Hymn szkoły Statut szkoły Program wychowawczo - profilaktyczny Zwolnienia z wf-u

O szkole

Historia szkoły

 

Z dziejów

Szkoła w Suszcu istniała już przed rokiem 1625 jako szkoła przykościelna. Uczęszczali do niej tylko chłopcy. Śpiewano, pisano i czytano po polsku. Dopiero pruska reforma szkół na Śląsku z roku 1765 wprowadziła obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci. Nauczyciel musiał znać język niemiecki i był urzędnikiem gminy, a nie parafii. Do 1878r. w suszeckiej szkole uczono po polsku, niemiecki był nauczany jako język obcy. W 1837r.oddano do użytku nową, murowaną szkołę - stoi ona do dziś jako klasztor Sióstr Felicjanek. Na początku XIX w. do obwodu szkolnego należały obok Suszca, Rudziczka, Kryry, Kobiór, Zgoń, Mizerów (Dwór). Po II wojnie światowej rozpoczęto budowę nowej szkoły.
 

Budowa nowej szkoły

Budynek szkolny po zakończeniu działań wojennych w 1945r. nie nadawał się, aby rozpocząć w nim naukę - był bez okien, dachu. Kierownictwo szkoły przy udziale społeczeństwa i Zarządu Gminnego zdołało częściowo pokonać trudności, tak że nauka odbywała się regularnie i bez przerwy w różnych pomieszczeniach udostępnianych przez mieszkańców (P.Godziek).
W 1947r. były wojewoda gen. Zawadzki powołał Fundusz Odbudowy Szkół.
Wójt gminy Franciszek Skrabaka zajął się uświadamianiem mieszkańców Suszca o konieczności wybudowania nowej szkoły, a także razem z kierownikiem szkoły Franciszkiem Skrobolem zwrócił się z prośbą o pomoc do Powiatowej Rady Narodowej. Po uzyskaniu aprobaty w dniu 7.12.1947r. zwołano posiedzenie miejscowego Komitetu Budowy Nowej szkoły (14 osób).
Największą trudnością było znalezienie odpowiedniego gruntu. Karol Marcisz i Konrad Garus ofiarowali swoje pola o powierzchni 1,75 ha na zamianę w stosunku 1:2 jako parcelę pod budowę. Kierownictwo szkoły przygotowało plan budowy, który został zatwierdzony przez Kuratorium Śląskiego Okręgu Szkolnego. Przedstawiał się on następująco: 8 sal lekcyjnych, pracownia zajęć praktycznych, pracownia przyrodniczo-fizyczna, kuchnia gospodarstwa domowego, sala konferencyjna, kancelaria, sala gimnastyczna, gabinet pomocy naukowych, świetlicz spółdzielni uczniowskiej, ubikacja kąpielowa z natryskami,
3 mieszkania nauczycielskie rodzinne i 2 kawalerki, mieszkanie dla stróża szkolnego.
Dnia 16.08.1948r. wójt i kierownik szkoły wraz z 12 osobami rozpoczęli ręczny wykop piwnic. W pracach tych brali również udział nauczyciele z Suszca i Mizerowa w sobotnie popołudnia.
Szkołę budowali wszyscy mieszkańcy. nie było rodziny, która nie brałaby udziału w pracach wykopowych. Po ich zakończeniu na budowę weszło 10 murarzy, którzy pracowali po 2 dni bezpłatnie.
W okresie od sierpnia do grudnia 1948r. udało się doprowadzić budynek częściowo pod dach. 1.04.1949r. prowadzono dalsze prace: wykańczanie stropów, dachu roboty stolarskie.
Dnia 1.09.1949r. nastąpiło uroczyste otwarcie parteru nowej szkoły.
Oddano do użytku: 3 sale wykładowe, szatnię, gabinet pomocy naukowych.
W następnych latach prace kontynuowano - oddano dom nauczyciela, szkołę odmalowano, uzupełniono prace stolarskie elektrotechniczne, zamontowano grzejniki. W roku 1950/51 doprowadzono wodę, zainstalowano centralne ogrzewanie, podłączono kanalizację, wybudowano budynek gospodarczy (1951/52).
Ostatecznie budowę szkoły zakończono w 1952r.
Szczególne podziękowania należą się następującym osobom:
1. Konradowi Garusowi
2. Karolowi Marciszowi
3. Franciszkowi Skrabace
4. Franciszkowi Skrobolowi
5. Karolowi Blautowi
6. Franciszkowi Kumorowi z Mizerowa
7. Gertrudzie Janko
8. Albinie Jurczydze
9. Tomaszowi Dziuroszowi
10. Pawłowi Szopie
11. Janowi Tchórzowi
12. Kazimierzowi Dziuroszowi
13. Ryszardowi Pinocemu
14. Nikodemowi Matuli
15. Jadwidze Koczar
 

Rozbudowa 1986

Po załatwieniu wszystkich formalności 30.06.1986r. rozpoczęto prace przy rozbudowie szkoły. Pierwszą czynnością było rozebranie płyt placu apelowego, na którym miały być kopane fundamenty. Prace te wykonali w czynie społecznym rodzice.
5.08.1986r. zostały wykopane fundamenty dzięki dyrekcji KWK "Krupiński", która udostępniła odpowiedni sprzęt oraz oddelegowała robotników. Teren budowy zabezpieczyli rodzice.
Dalsze prace fachowe rozpoczął pan Piotr Bitner z Żor ze swoją brygadą. Dużą pomoc okazali rodzice, którzy izolowali fundamenty, organizowali transport i rozładunek materiałów budowlanych, zabezpieczyli instalację elektryczną.
Uczniowie klas VII i VIII wyrównali teren wokół budowy i układali cegłę.
Tempo prac budowlanych było szybkie - 1.09.1988r. otwarto uroczyście dobudowaną część. W nowej części oddano 6 klas lekcyjnych, pokój nauczycielski, świetlicę, pomieszczenia na sprzęt sportowy oraz szatnie i natryski jako zaplecze istniejącej sali gimnastycznej.
Dzięki rozbudowie nauka mogła się odbywać w systemie jednozmianowym i każda klasa miała swój lokal.

 

Rok 1999


Reforma oświaty powołała do życia nowe placówki oświatowe - gimnazja. W Suszcu również powstało gimna- zjum. W związku z tym w szkole znowu zrobiło się ciasno. Podjęto decyzję o kolejnej rozbudowie - dobudowanie 4 klas lekcyjnych oraz budowa pełnowymiarowej hali sportowej.
Roboty powierzono firmie PEBEROW z Rybnika.
Na 30.06.2000r. zaplanowano oddanie obiektu w stanie surowym zamkniętym, bez wyposażenia.
Ostatecznie 28.09.2002r. uroczyście otwarto halę sportową wraz z zapleczem technicznym.

 

Remonty


1956 - remont kominów, malowanie zewnętrznych okien, odmalowanie 13 pomieszczeń, 10 lamperii, czyszczenie studni, zakup mebli i pomocy naukowych
1957 - kapitalny remont dachu i studni
1959 - remont dachu, odmalowanie umywalek klasowych, biurek, krzeseł i 2 sal szkolnych
1960 - malowanie całego budynku
1962 - malowanie okien
1963 - wybudowanie studni artezyjskiej
1964 - malowanie wnętrza szkoły, tynkowanie szkoły
1966 - zmiana podłogi w sali gimnastycznej
1967 - przebudowanie wszystkich kominów, wymiana części siatki ogrodzeniowej
1970 - wybudowanie przedsionka przed salą gimnastyczną, utwardzenie placu apelowego
1971 - zakup kotłów c. o.
1972 - wymiana rur wodociągowych
1973 - wyłożenie podłogi w jadalni płytkami PCV
1974 - dobudowanie przepierzenia na korytarzu na parterze
1978 - wymiana rynien
1979 - przebudowa instalacji odgromowej
1981 - malowanie pomieszczeń szkolnych
1982 - remont instalacji wodociągowej i budowa szatni
1983 - wzmocnienie szkoły przed szkodami górniczymi, wymiana okien w klasach i na korytarzu II piętra
1984 - oddanie obiektów sportowych i harcówki
1986 - położenie asfaltu na boisku, podłączenie wody z sieci gminy
1986 - 1988 - rozbudowa szkoły
1991 - malowanie nowej części szkoły
1992 - położenie płytek w ubikacjach i pracowni ZPT, wymiana okien na parterze i I piętrze
1993 - malowanie starej części szkoły
1994 - wymiana 9 okien i remont generalny kuchni, świetlicy i pracowni ZPT
1995 - malowanie klas na II piętrze i wymiana podłogi
1997 - wymiana wykładziny w sali 10 i 11, malowanie sali gimnastycznej
1998 - malowanie okien, wymiana 11 okien od strony płn, przygotowanie instalacji elektrycznej do pracowni komputerowej, malowanie i wymiana wykładziny w bibliotece
1999 - rozpoczęcie budowy hali sportowej
2000 - oddanie nowoczesnej kotłowni gazowej
2002 - otwarcie hali sportowej


Lista uczniów - rocznik 1946/50

1.Bańczyk Paweł
2.Baron Stanisław
3.Bartecki Stefan
4.Borowica Józef
5.Buchta Edward
6.Dziurosz Agnieszka
7.Dziurosz Józef
8.Gałuszka Józef
9.Gaszczyk Jan
10.Harazin Józef
11.Jankowska Helena
12.Kasperczyk Feliks
13.Klimas Maria
14.Kocima Hilaria
15.Kopiec Ludwik
16.Kucz Łucja
17.Kumor Aniela
18.Larysz Alojzy
19.Lazar Irena
20.Machnik Florian
21.Malcharek Alojzy
22.Malcharek Stefan
23.Mikołajec Helena
24.Mikołajec Henryk
25.Mikołajec Magdalena
26.Muras Maria
27.Mocko Jan
28.Nowok Bronisława
29.Paździor Lidia
30.Plinta Edward
31.Prządka Stefania
32.Prządka Urszula
33.Palarczyk Maria
34.Pastuszka Teodor
35.Rudka Agnieszka
36.Skaźnik Józef
37.Sosna Józef
38.Spyra Helena
39.Szendera Magdalena
40.Świerkot Aniela
41.Wolnarek Ernest
42.Zielona Emil
43.Puchałka Helena
44.Babiuch Ernest
45.Tchórz Anna
46.Gałuszka Stanisław
47.Nogawica Ryszard
48.Cipa ELfryda
49.Krawczyk Walter

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu
    ul. Szkolna 130
    43 - 267 Suszec

    DYREKTOR SZKOŁY: ANETA HANAK

    W-CE DYREKTOR: RENATA ZAJĄC

  • 32 2124219

Galeria zdjęć